czwartek, 18 września 2014

Czy watro być asertywnym?

Hejo kochani, dziś co nieco o asertywności :) Miłego czytania ;)
Asertywność – w psychologii termin oznaczający posiadanie i 
wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych[1]. Jest to umiejętność nabyta[2].

 

     
     Aby stwierdzić, czy asertywność pomaga nam w życiu powinniśmy się zastanowić jaka ona jest.
     Przede wszystkim szczera. Nie polega ona na oszukiwaniu się wzajemnie, nawet, jeśli kłamstwo wydaje się nam jedynym dobrym zachowaniem w danej sytuacji. Wręcz przeciwnie. Jest to umiejętne powiedzenie prawdy. Wyrażenie jej w taki sposób, by nikogo nie zranić, ale jednak bez fałszu. 
     Choć asertywność jest zachowaniem, należy pamiętać, iż wyrażana jest ona głównie poprzez słowa. Z jednej strony chodzi tutaj o właściwe łagodzenie konfliktów, wyjście obronną ręką z danej sytuacji, ale nie tylko. W zachowaniu tym chodzi o umiejętność powiedzenia "NIE". Dzięki temu pozwala na zbudowanie własnego Ego i osiągnięcie danego celu, spełnianie marzeń. Mało kto jest nieasertywny duchowo, mentalnie, ale niewiele jest osób, które nie mają problemu z asertywnością werbalną. Dzięki niej również można znaleźć miejsce we wspólnocie, nie tylko w sposób konsumpcyjny. Daje możliwość zaistnienia, dobroczynnej działalności, dbania nie tylko o siebie, ale również o innych.
     Asertywność ma również swoją pozytywną stronę w przechodzeniu z dziecięctwa w dorosłość. Pozwalając na wyrażenie własnych opinii, daje możliwość kształtowania własnej osobowości, odnajdywania siebie. Umożliwia wyrośnięcie ze schematów narzuconych nam przez dorosłych.  
     I najważniejsze. Jest to umiejętność nabyta. Człowiek nie rodzi się asertywny, lecz uczy się tego zachowania przez całe życie. Owszem, jest to nauka bardzo trudna, ale warto podjąć się tego zadania.
     Ludzie asertywni mają lepszą sytuację życiową, łatwiejsze kontakty z bliźnimi, mają dobre samopoczucie, potrafią zaakceptować siebie, są wiarygodni. Potrafią poradzić sobie z niepowodzeniami, krytyką odmową. Dbają racjonalnie o swoje interes, z uwzględnieniem interesów innych. Żyje im się lepiej.